Ιστορικό

Η Μακρυνίτσα, το «Μπαλκόνι του Πηλίου» άρχισε να κατοικείται γύρω στα 1200 μ.Χ. και εξελίχθηκε σταδιακά σε μεγάλο κεφαλοχώρι με αυτόνομη οικονομία και εμπορικές συναλλαγές με τα μεγάλα οικονομικά κέντρα της Μεσογείου αλλά και της δυτικής Ευρώπης.

Κύριες πηγές εσόδων ήταν το μετάξι, η νηματουργία, η βυρσοδεψία, η κτηνοτροφία και η υλοτομία.

Τα αρχοντικά που υπάρχουν σήμερα, χαρακτηριστικά της βορειοελλαδίτικης αρχιτεκτονικής του 17ου αιώνα, όπως και στο υπόλοιπο Πήλιο, αντανακλούν τον πλούτο της τελευταίας περιόδου της Τουρκοκρατίας.